Somriu

Serveis complementaris

Musicoteràpia

La MÚSICA és un recurs no verbal on ens podem comunicar fent servir sons, instruments, silencis…Ens dona un nou canal de comunicació universal. Amb la Musicoteràpia buscaren la manera de donar forma i un enquadrament per tal de millorar la qualitat de vida de la persona i arribar a la comunicació i comprensió sense necessitat de la parla.

La Musicoterapeuta donarà sostén a la persona amb intervencions verbals i no verbals.

 • Verbals: Parlades i cantades
 • No verbals: Musicalitzades, amb música corporal i amb silencis

Tot ésser humà, té una identitat sonora, ja sigui per amistats, família, estudis, treball, oci… Per això, és molt important saber quin instrument o quina melodia fa feliç i també el que no els agrada a la persona amb qui es tractarà.

El recolzament i el treball en equip entre la família, la  musicoterapeuta i altres especialistes afavoreix el desenvolupament del procés de la persona.

La Musicoteràpia és una font d’inclusió i vincle, expressar-se sense la necessitat de la parla, a través de melodies, pictogrames, d’espais sensorials amb llums tènues i de relaxació… depenent del que demani cadascú, obre les portes a poder tractar amb persones de totes les edats i necessitats, siguin quines siguin. La Musicoteràpia arribarà on altres teràpies no arriben perquè les paraules no són necessàries.

Per treballar la Musicoterapia, no es buscaran uns objectius. Es treballaran els desitjos, les emocions, es buscaran estratègies per establir un vincle amb la persona. Es donarà un espai neutre destinat a la relaxació per poder-se permetre la desconnexió i, musicalment, arribar a l’inconscient per tal de deixar-se anar i crear música fent improvisacions, silencis, massatges…

La temporalitat de les sessions de Musicoteràpia es pacten amb la persona usuària, ja que busquem un benestar emocional per a ella. Es poden fer sessions de 30, 45 i 60 minuts, depenent de les necessitats de cadascú, i seran setmanals. Es podran fer sessions grupals o individuals, dependrà de la demanda.

La Música no és l’eina de la teràpia, la Música és la teràpia!

Neuropsicologia

La neuropsicologia és una disciplina que convergeixen entre la neurologia i la psicologia.  Estudia les relacions entre les estructures cerebrals, així com les funcions cognitives i els processos emocionals i de la conducta. És a dir, totes les patologies que afecten al cervell, alteracions i disfuncions del neuro-desenvolupament, tumors cerebrals, entre altres. 

En concret la neuropsicologia infantil es caracteritza per la relació entre el cervell(que està en desenvolupament) de l’infant i la seva conducta.  

El neuropsicòleg infantil, realitzarà a l’infant i als pares una entrevista, per després avaluar el nen/a mitjançant proves, seguidament un anàlisis d’aquestes i per tant, un diagnòstic orientat a una posterior intervenció on es dissenyarà un pla de tractament a través de diferents àmbits de la psicologia infantil , ja sigui amb psicoteràpia, rehabilitació cognitiva, reeducació psicopedagogia, entre altres.  

Aquesta intervenció pot ser necessari o no la presencia del psicòleg i/o fisioterapeuta.  

Els objectius de la nostra avaluació e intervenció serà: Diagnosticar per exemple trastorns del aprenentatge(Trastorn per dèficit d’atenció e Hiperactivitat- TDAH, dislèxia, discalculia, trastorn del aprenentatge no verbal –TANV). 

En definitiva estudi i valoració de: Trastorns motors, trastorns del desenvolupament intel·lectual, retard global en el desenvolupament, trastorns del espectre autista (TEA), dany produït per un traumatisme cranioencefàlic, tumor cerebrals, epilèpsia o accidents cerebrovasculars, entre altres. 

Intervenció Assistia amb Gossos

Treballem les àrees psicomotriu, cognitiva, emocional, comunicativa, conductual, sòcio- afectiva i intel·lectual per a que cada persona assoleixi el seu màxim potencial a cada etapa del desenvolupament.

Oferim: 

 • Teràpia estimulativa d’Activitats Dinàmiques 
 • Teràpia Sensorial Basal

Dirigit a:

 • TEA (Trastorn de l’Espectre Autista)
 • Discapacitat Intel·lectual
 • Discapacitat Física
 • Trastorns psíquics
 • Centres d’Educació Especial
 • Centres Residencials (Infantils, Geriàtrics, etc)
 • Centres de diàgnostic precoç, etc.
 • Dirigit a centres i particulars.