Somriu

Què és el joc? quin és el joc segons l'edat de cada infant? i quines les joguines més adequades?

QUÈ ÉS EL JOC?

El joc és l’activitat fonamental de l’infant, que es dóna de forma innata, lliure i plaent, en un espai i un temps determinats, i que afavoreix el desenvolupament de les seves capacitats motores, cognitives, afectives i socials.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT EL JOC?

“Quan els infants juguen: gaudeixen, es mouen, senten, creen, experimenten, s’emocionen, s’expressen, aprenen, creixen… és el seu mitjà natural per construir-se com a persones i comprendre el món que els envolta; en definitiva jugar, no és un privilegi, és una necessitat.”​

Així doncs el joc és:

 • És imprescindible pel desenvolupament global, és a dir en totes les àrees (cognitiva, motriu, afectiva i relacional).
 • Té un valor educatiu molt important, es realitzen molts aprenentatges a través de l’experimentació .
 • És una activitat compartida, un mitjà de comunicació que facilitat la creació de relacions socials.
 • Permet l’elaboració d’experiències quotidianes i de les emocions.
 • És una activitat gratificant que proporciona plaer.

QUIN ÉS EL JOC MÉS HABITUAL SEGONS L’EDAT?

DES DEL NAIXEMENT FINS ELS 12 MESOS: ETAPA DEL JOC FUNCIONAL

El joc funcional facilita el desenvolupament dels sentits (joc sensorial), la coordinació dels moviments, de la integració corporal del la coordinació ull-mà, de l’equilibri i la relació amb l’entorn (causa-efecte). Als infants el agrada molt repetir les accions per plaer que això causa i per poder anar coneixent les propietats dels objectes poc a poc.

-INFANTS DE 0-6 mesos:

-Capacitats i interessos

 • Segueixen amb la mirada el moviment d’objectes i persones.
 • Descobreixen la funcionalitat del seu cos. Ampliant els moviments i fent canvis posturals.
 • Desenvolupen la coordinació mà – ull. Observen les seves mans, aprenen primer a agafar i després a deixar anar objectes. Més tard a posar objecte en recipients grans.
 • Mostren interès per objectes destacats, de colors, textures diverses, que facin sorolls, fàcilment manipulables.
 • Poden explorar entre 1 i 2 propietats de cada objecte a la vegada (textura, forma, color, temperatura…)
 • Responen amb rialles i sons.

-A què juguen?

 • A l’inici comencen mirant els objectes que es mouen, que destaquen, que sonen, que tenen colors vius…
 • Més endavant els toquen, els manipulen, se’ls posen a la boca per llepar, mossegar.. Realitzant un joc exploratori. El seu cos és també el seu mitjà de joc.

-INFANTS DE 6-12 MESOS

-Capacitats i interessos

 • Seuen sols i inicien el desplaçament autònom (gateig i marxa).
 • Realitzen moviments més voluntaris ampliant la seva capacitat d’exploració dels objectes permeten que experimentin.  
  Capacitat per reconèixer veus i dir algunes paraules com negacions, afirmacions i “papa” i “mama”.
 • Busquen objectes amagats.
 • Podem imitar.

-A què juguen?

 • Cap als 7-8 mesos els agrada molt El Joc de TAT.
 • A Omplir, buidar, llençar, colpejar, arrossegar, apilar, fer rodar, enfilar…
 • A fer col·leccions (agrupar coses que tenen característiques semblants), per aparellar, distribuir.
 • A pujar, baixar i emparrar-se per diferents superfícies, a llençar i anar a buscar.

-INFANTS D’1  A 2 ANYS

El joc funcional encara és majoritari, tot i que cada cop és més complexa. S’inici el joc pre-simbòlic, en el que els infants comencen a imitar activitats del seu entorn quotidià. A partir dels dos anys aquest tipus de joc seguirà evolucionant cap al simbolisme.

-Capacitats i interessos:

 • Poden dir paraules i comunicar-se amb més facilitat utilitzant el llenguatge no verbal.
 • La seva capacitat de moviment millora, podem caminar més ràpid i pujar escales amb suport. Exploren molt més el seu cos.
 • Aconsegueixen equilibri.
 • Parlen i comprenen. Podem imitar accions més complexes, la seva capacitat de comprensió augmenta.
 • Senten alegria davant els seus guanys. Comencen a ser més conscients d’ells mateixos, dels que els agrada, del que els pertany…
 • Descobreixen l’entorn i la natura.
 • Mostren interès per compartir estones de joc amb els iguals. 
 • Desenvolupen capacitats per inventar, crear característiques noves, incloure nous elements en el joc i modificar-ne d’altres.

-A què juguen?

 • Mantenen l’interès per experimentar i explorar: omplir, buidar, amagar… jocs com la sorra, la plastilina, les construccions… també aquells d’enfilar, posar elements en forats, associar (puzles, encaixos…)
 • Juguen amb vehicles i objectes que imiten el seu entorn.
 • Poden fer petits jocs cooperatius.
 • Interès per jocs que posin a prova el seu cos, pujar, baixar, enfilar-se, gronxar-se.

-INFANTS DELS 2 ALS 3 ANYS: ETAPA DEL JOC SIMBÒLIC

Aquest tipus de joc requereix del desenvolupament de la imaginació i la creativitat. Facilita la comprensió de l’entorn, l’elaboració de les emocions i la comprensió dels altres afavorint el desenvolupament del llenguatge i la socialització.

-Capacitats i interessos

 • Inici del reconeixement de l’esquema corporal propi i de l’altre. Parlen d’ells en primera persona, es desenvolupa el seu jo. Demanen amb contundència el que volen i sovint s’enfaden si no ho tenen.
 • Inici comprensió conceptes temps: ara, abans, desprès…
 • Aprenentatge d’habilitats noves (corren i salten, sentit del perill, més destresa en general).
 • Curiositat pels nombres i conceptes matemàtics.
 • Augment de les capacitats per expresar-se a nivell verbal (amplíen el vocabulari i comencen a fer frases)

A què juguen?

 • Joc simbòlic més complex i elaborat. Simulen diferents figures del seu entorn (mestres, metges, bombers…). Poden crear espais simulats. Els hi agraden les disfresses i tots aquells elements que el facilitin estar en el rol imaginari.
 • Comencen a realitzar joc més creatius, com dibuixar o pintar.
 • Imitació del traç. Inici traç vertical i còpia cercle.
 • Correspondències. 30 mesos fa encaixos.
 • Classificacions i seriacions (mida i color).
 • Jocs motrius, de pujar i baixar, gronxar-se, ballar, escalar, córrer, saltar, anar amb bicicleta , patinet…etc.

 

INFANTS A PARTIR DELS 4 ANYS: ETAPA DE JOC SIMBÒLIC, COOPERATIU I INICI DEL JOC REGLAT

A partir dels 4 anys els infants ja són més independents i les seves destreses són molt bones. Continuen amb el joc simbòlic, que és cada cop més imaginatiu i elaborat; quan són una mica més grans s’interessen pel joc reglat; els agraden els jocs de taula, els jocs amb normes per compartir amb els companys. 

Per últim, cal dir que les emocions també esdevenen cada cop més variades i les habilitats socials comencen a desenvolupar-se de mane

Les Joguines

 

-QUÈ ÉS UNA JOGUINA?

Qualsevol objecte, comercialitzat o no, trobat casualment o creat, que l’infant utilitza per jugar.

-QUINA QUANTITAT DE JOGUINES CAL TENIR A CASA?

 • Depèn una mica de cada família, però no és necessari tenir moltes joguines sinó que aquestes siguin adequades per l’edat de l’infant.
 • Ens podem preguntar:
  • Quantes hores passa l’infant a casa?
  • Quines activitats /joguines utilitza a l’escola?
  • Com juga, sol, acompanyat per un adult, per un germà…?
  • De quin espai disposa?

-COM ESCOLLIR LES JOGUINES MÉS ADEQUADES?

 • Cal que les joguines segueixin algunes normes:
  • Fabricades amb material que durin i siguin resistents i segurs.
  • Que es puguin netejar.
  • Que tinguin una textura agradable.
  • S’aconsella que tinguin colors vius.
  • Siguin adequades a l’edat de l’infant.
 • Segons l’edat
 • Segons el tipus :
  • Cal vigilar que no tinguin masses estímuls i que la intensitat d’aquest es pugui regular.
  • Cal pensar que ha de ser l’infant el que dirigeixi el seu joc, per tant es necessari que la joguina li permeti ser creatiu i experimentar.
 • Segons els interessos del petit o petita.
 • Segons els valors familiars.
 
En la següent taula podeu trobar recomanacions de joguines segons diferents franges d’edat!! A JUGAR!!!!