Somriu

Formacions i assessorament
a centres educatius

Tota la informació i el formulari d’inscripció sobre les FORMACIONS DEL MES DE JULIOL’22 la trovareu en el següent enllaç: 

Activitats

Seminaris

Durada: de 2 a 3 hores Per treballar una temàtica específica. Exemples de formacions que ja hem dut a terme:
 • Introducció als signes d’alerta en el desenvolupament i els factors de risc- FORMACIÓ GRATUÏTA
 • L’observació de nadons a l’escola bressol com a eina de detecció precoç i coneixement
 • Introducció a les alteracions i trastorns en la primèria infància
 • Introducció al trastorn de l’espectre autista – TEA
 • El vincle afectiu i les alteracions relacionades
 • Els límits a l’escola bressol
 • Gestió de conflictes en l’entorn de l’escola bressol
 • Principals elements facilitadors de la comunicació entre mestres i famílies
 • La comunicació no verbal
 • El desenvolupament de la comunicació i el llenguatge
 • Prevenció i deteccio de maltractaments i abús sexual
 • La sexualitat en la infància
 • El desenvolupament afectiu
 • El dol en els infants de 0-3 anys
 • Com actuar en procesos de pèrdua des de l’escola
 • Desenvolupament cognitiu a través del joc, què aprenen els infants amb els diferents materials i propostes? com adequar-ho al seu nivell?
 • Cineforum: 
  • Els vincles i les emocions dels infants. Estiu de 1993
  • El maravellos món dels bebés. Com aplicar els nous coneixements en la tasca diària a l’Escola bressol

Cursos

Durada: de 10 a 20 hores 

Actualment oferim:

 • Els signes d’alerta en el desenvolupament i els factors de risc de 0-6 anys
 • Alteracions i trastorns en la primèria infància
 • L’atenció d’infants amb diversistat funcional 
 • El trastorn de l’espectre autista – TEA
 • La comunicació mestres i famílies. Tècniques en l’entrevista 

A la Carta

Explican’s en quina es la vostra necessitat o sobre que us voleu formar i us preparem un curs a la vostra mida!

Podeu escollir:

  • La durada
  • La modalitat (presencial o online)
  • Una a diverses temàtiques relacionades

Esciure-nos i t’enviarem una proposta i si ho desitgeu un pressupost.

Assessorament a centres educatius

Oferim diverses tipologies de serveis per a centres educatius segons les necessitats de cadascun, ja siguin llars d’infants, escoles de primària o centres de secundària.

Podem proporcionar:

 • Servei de psicologia i psicomotricitat integrat en el mateix centre.
 • Servei específic d’atenció als infants amb necessitats específiques de suport educatiu.
 • Assessorament i suport als mestres i educadors.

Tens algun alumne que et preocupa?
No saps com reaccionar, et costa entendre’l?
Tens dubtes sobre com distribuir la teva estança/aula o sobre quins materials utilitzar?