Somriu

Com entenem el desenvolupament?

Entenem que el desenvolupament dels infants és global i harmònic, això vol dir que, tenint en compte les diferents àrees del desenvolupament ( motriu, cognitiva, comunicativa i afectiva), entenem que cadascuna d’elles està relacionada amb l’altra i s’influencia constantment. Per tant si un infant té una dificultat afectiva, aquesta pot tenir conseqüències en el seu desenvolupament cognitiu, en la seva manera de comunicar-se, en el seu cos i en la seva motricitat.
A més el concepte global va més enllà del propi infant i de les seves característiques; el infant és ell i el que l’envolta; aquest infant creix a partir de les pròpies experiències i els vincles amb l’entorn, en una primera etapa de la vida amb un entorn més proper, família, i mica en mica anirà obrint el seu món i la relació amb l’entorn (amics, escola, societat…) i totes aquestes vivències aniran influenciant el seu desenvolupament.
A l’hora també entenem aquest desenvolupament com una piràmide on hi ha una gran base i és va ascendint en capes fins a culminar a la cúspide, un punt, que es sosté en tot lo anterior. La base sobre la que és construeix tot és el sistema nerviós central, o podríem dir el cervell, i a partir d’aquí es van superposant les diferents capes, i s’ha de tenir en compte que és difícil desenvolupar graons superiors quan els inferiors no estan ben consolidats.
A.Lázaro i P.Berruezo al 2009 van publicar un article amb la gràfica de la piràmide del desenvolupament que explica de forma visual, gràfica i esquemàtica la seva concepció del desenvolupament, model a seguir per nosaltres.
Aquesta concepció de desenvolupament ascendent també ve donada per l’evolució de l’emoció, de les conductes bàsiques emocionals que heretem, i que a partir de la relació amb l’exterior, de l’educació, de la cultura, l’infant aprèn a gestionar-les i aquest aprenentatge el portarà a l’adquisició de les habilitats socials. Partint de la interacció entre els éssers humans s’originen les funcions superiors. En resum, entenem i creiem que és important entendre, que el infant és desenvolupa i creix de forma global, i que no són només les capacitats amb les que neix les que marcaran el seu desenvolupament, sinó també les interaccions amb l’entorn i la qualitat d’aquestes.