Somriu

Psicologia perinatal

És el camp de la psicologia que atén tots aquells aspectes psico-afectius relacionats amb la concepció, l’embaràs, el part, el postpart i primera criança:

  • Dificultats en la concepció
  • Malestar emocional, ansietat o depressió durant l’embaràs i el postpart (dels dos progenitors que formen la parella o de la mare en el cas de família monoparental).
  • Vivència de parts difícils o traumátics
  • Suport en la recuperació de cesàries
  • Acompanyament en l’adaptació a la maternitat i la paternitat
  • Dol gestacional o perinatal
  • Dificultats en la lactància
  • La vinculació amb el nadó
  • Acompanyament i suport a famílies amb infant amb diversitat funcional
  • Prematuritat
  • L’embaràs i el naixement de germans