Somriu

ÍNDEX

  1. Com antenem el desenvolupament infantil?
  2. Què són els signes d’alerta i els factors de risc
  3. Els signes d’alerta  
    1. OPCIO A: Signes d’alerta principals de 0-3 anys.
    2. OPCIÓ B: Sigens d’alerta principals de 3-6 anys .
  4. Els factors de risc més importants.

DOCENTS:
Anna Mataró
Fisioterapeuta i psicomotricista
Ruth Marrugat
Psicòloga experta en atenció precoç i família

S’entregarà un certificat d’assitència