Somriu

CONVERSAREM I REFLEXIONAREM SOBRE:

Com antenem el desenvolupament infantil?
Sense la relació amb l’altre no ens podem desenvolupar.
L’etapa dels 0-3 anys: una etapa clau.
Principals fites evolutives i signes d’alerta.
El Paper de l’adult

A CÀRREG DE:

Anna Mataró
Fisioterapeuta i psicomotricista
Ruth Marrugat
Psicòloga experta en atenció precoç i família

S’entregarà un tríptic per les famílies amb la informació treballada.